Khu nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á tại dự án Global City
“Siêu phẩm” khu nhạc nước tại The Global City năm 2022

Khu nhạc nước ngoài trời của đại dự án The Global City đang “hô mưa…

Review dự án Global City | Khu đô thị Việt Hàn

Dự án khu đô thị Việt Hàn Global City là dự án quốc tế đẳng…